chuttersnap-iQVn40PdwW0-unsplash

Faktureringsinformation

Elektronisk fakturahantering

En del i vårt miljöarbete är att ta emot era fakturor via elektronisk fakturahantering. Ni mailar fakturan till oss via Bankgirocentralen, vi attesterar och bokför sedan er faktura elektronisk. Dessutom sparar du både porto, kuvert och miljön!

Tactum AB

Organisationsnummer: 556690-1327

chuttersnap-iQVn40PdwW0-unsplash

VIKTIGT! Krav för e-postfakturor:

- Filformatet skall vara pdf eller tif
- Meddelanden eller konversationer får ej skickas med fakturan
- Endast en faktura/pdf / mail
- Inga infogade bilder eller dylikt i filen
- Inga andra bifogade filer i annat format
- Filnamnet får inte innehålla andra tecken än a-z A-Z 0-9 gäller även att blanksteg inte får förekomma.

Tactum AB
Kund-Id PDC9091
FE 595
105 69 STOCKHOLM

Ovan fakturaadress skall stå på resp. faktura som sedan mailas till pdc0000@privatgirot.se

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies