Runda Rum

 

Faktureringsinformation

En del i vårt miljöarbete är att ta emot era fakturor via elektronisk fakturahantering. Ni mailar fakturan till oss via Bankgirocentralen, vi attesterar och bokför sedan er faktura elektronisk.

Dessutom sparar du både porto, kuvert och miljön!

Organisationsnummer: 556690-1327

VIKTIGT! Krav för e-post fakturor:

  • Filformatet skall vara pdf eller tif
  • Meddelanden eller konversationer får ej skickas med fakturan
  • Endast en faktura/pdf / mail
  • Inga infogade bilder eller dylikt i filen
  • Inga andra bifogade filer i annat format
  • Filnamnet får inte innehålla andra tecken än a-z A-Z 0-9 gäller även att blanksteg inte får förekomma.

Tactum AB

Kund-Id PDC9091
FE 595
105 69 STOCKHOLM

 

Ovan fakturaadress skall stå på resp. faktura som sedan mailas till PDC0000@privatgirot.se